SPONSORS

Wil je ons sponsoren? Het is zo makkelijk!

Neem contact met ons op via e-mail of telefoon!

neem contact op met

PARTNERS

 

Voor ÊKHÔ Sport, duurzame partnerschappen creëren met scholen, voetbalclubs, sportfederaties en structuren die actief zijn op het gebied van sociale inclusie, is absoluut essentieel. Of het nu in België is of in het buitenland, het is belangrijk dat we onze jonge dove en slechthorende sporters in staat stellen om deel te nemen aan culturele en sociale uitwisselingen via sport.

Doelstellingen

De doelstellingen van de partnerschappen zijn meerdere Deze omvatten het opzetten van netwerken, het leggen van contacten met federaties, sportstructuren, scholen, clubs, coaches en spelers en het vergemakkelijken van de uitwisseling van kennis, ervaring en beste praktijken tussen al deze spelers. Partnerschappen zijn ook een manier om leiden tot een groter bewustzijn aan deze handicap door sport en vertegenwoordigt een essentiële steun op eigen initiatief.

Samengevat, het is :

  • Netwerken van de structuren die dit initiatief ondersteunen (lokale overheden, basisactoren, burgers, enz.)
  • Uitwisselingen en ontmoetingen bevorderen (niet alleen op lokaal niveau, maar ook op grensoverschrijdend niveau)
  • Activiteiten ontwikkelen om deze verschillende partners in staat te stellen informatie uit te wisselen en goede praktijken te delen.
  • Bezoeken en workshops organiseren die verband houden met de verschillende sportdisciplines (direct of indirect) en met thema's rond sociale integratie