ÊKHÔ Sport verbindt zich ertoe de toezicht- en veiligheidsnormen na te leven.

Onze filosofie

De sociale inclusie van dove en slechthorende kinderen staat centraal. Daarom wil ÊKHÔ Sport hen laten kennismaken met sport. sport (voetbal) om hen aan te moedigen hun potentieel te ontplooien, hun volledige potentieel te ontwikkelen en hun sociale dynamiek te versterken.

Met dit in gedachten vertegenwoordigt elke persoon die verbonden is aan onze VZW deze filosofie, hetzij direct of indirect.

Het huishoudelijk reglement van Ekhô Sport is een integraal onderdeel van het jeugdopleidingsplan.

Elke speler is verplicht zich te gedragen en voor zichzelf te zorgen als een sportman, zowel op als buiten het veld.

Wij bieden de ouders de volgende garanties met betrekking tot de kwaliteit van de geboden begeleiding:

- Een kinderopvangproject gericht op het algehele welzijn van het kind
- De ontwikkeling van autonomie, socialisatie en burgerlijke waarden
- Lichamelijke ontwikkeling van kinderen

Persoonlijke bezittingen, verlies en diefstal 

Verlies, beschadiging of diefstal van kleding wordt niet gedekt. Bovendien is het verboden om vreemde voorwerpen en waardevolle voorwerpen (juwelen, speelgoed, geld, mobiele telefoons, enz.) mee te nemen en wordt verlies of diefstal niet gedekt door de verzekering.

Verzekering

ÊKHÔ Sport heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, materiële schade en lichamelijk letsel voor alle deelnemers (kinderen en activiteitenbegeleiders). Deze verzekering wordt elk jaar vernieuwd.