Sinds 2022 heeft ÊKHÔ Sport een samenwerking met gewone en speciale scholen. Hierdoor kunnen leerlingen van deze partnerscholen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten een buitenschools met de vereniging. De activiteiten geven dove kinderen de kans om mee te doen en andere kinderen te ontmoeten, en geven horende kinderen tegelijkertijd de kans om beter begrepen te worden. bewust aan de handicap van doofheid. Door deze samenwerkingen richt ÊKHÔ Sport zich ook gedeeltelijk op het vertrouwd maken van horende kinderen met de sportwereld. gebarentaal. Het idee? Om ze te laten wennen aan tekens die handig zijn voor communicatie in het veld of op evenementen.

Om nog een stap verder te gaan, heeft ÊKHÔ Sport een Tweetalige educatieve strip in gebarentaal en Franseen samenwerking met het Centre Francophone de la Langue des Signes de Belgique (CFLS).

Dit stripverhaal vertelt het echte verhaal van het dove neefje van de oprichter van ÊKHÔ Sport, Georges Kapin Tame, en benadrukt de educatieve aanpak van het project, dat erop gericht is om de taalbarrière doorbreken tussen het horende en dove en slechthorende publiek door middel van sport om een sociale cohesie.

Activiteiten en prijzen 

De kosten van activiteiten op school zijn 30€ per student voor het academiejaar (deelnemers profiteren van al het lesmateriaal van ÊKHÔ Sport tijdens de activiteiten).

De strip is verkrijgbaar voor de prijs van 5€. De aankoop van het stripboek is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen om deelnemers te motiveren om mee te doen, zodat ze zich gewaardeerd voelen en begrijpen hoe belangrijk het is om sociale cohesie te creëren. Dit educatieve stripboek begeleidt de inclusieve activiteiten van ÊKHÔ Sport in gewone en speciale scholen en is bedoeld voor iedereen vanaf 7 jaar.

Voor wie is het? 

De activiteiten zijn bedoeld voor dove, slechthorende, dysfasische en horende leerlingen. vanaf 7 jaar.

De VZW staat open voor iedereen en bevordert culturele en sociale diversiteit, evenals gender non-discriminatie activiteiten zijn ontworpen om voor jongens als voor meisjes.

Naast de activiteiten die op school worden aangeboden, kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan onze inclusieve evenementen die in samenwerking met voetbalclubs en sportfaciliteiten worden georganiseerd, en aan onze sportontdekkingsdagen, waarbij inclusie centraal staat.

We werken samen metAPEDAF een CFLS bewustmakings- en initiatiesessies gebarentaal aanbieden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deelnemers en instructeurs zijn aangesloten bij en verzekerd door de Franstalige Handisport Liga.

Disciplines onderwezen door ÊKHÔ Sport op scholen

Vaardigheden

Voetbal
Collectief spel, zonder de bal, stopfases en het aanleren van technische bewegingen worden aangeleerd volgens het principe van het "spel van de bal". 4AS " : Activering, Leren, Amusementst, Houding. Sfeer leuk een vriendelijke gegarandeerd! Alle registraties garanderen gratis toegang naar al onze evenementen buiten school.

Cardiogoal

Cardiogoal is een voetbalvariant waarmee kinderen hun motorische ontwikkeling, coördinatie en uithoudingsvermogen kunnen stimuleren. Het kan ze ook helpen een gevoel van fair play, een gevoel van erbij horen en zelfvertrouwen te ontwikkelen en ze beter voor te bereiden op toekomstige wedstrijden.

Dit is een gemengde teamsport geïnspireerd door jaarlijkse brandweertest en verschillende sporten zoals handbal of American football. Het is toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen vanaf 2 jaar, en kan op verschillende velden worden gespeeld.

Dit project is ontwikkeld in samenwerking met de Franse federatie van CARDIOGOALvoorgezeten door Mr. Ludovic Wampouilleschepper van deze discipline.

https://www.cardiogoal.fr/historique/

Sportuitrusting

We voorzien de activiteitenbegeleiders van het materiaal dat ze nodig hebben voor de activiteit. Van hun kant vragen we de kinderen om zachte kleding en voetbalschoenen mee te nemen voor in de zaal en op het kunstgrasveld. Ze krijgen een T-shirt en een aangesloten horloge om na elke activiteit terug te geven.

Waarom samenwerken met ÊKHÔ Sport? 

Voor ÊKHÔ Sport is het creëren van duurzame partnerschappen met scholen, clubs, federaties en sportstructuren cruciaal voor het bevorderen van de sociale inclusie van jonge dove en slechthorende sporters. Wij moedigen culturele en sociale uitwisselingen via sport aan, zowel in België als in het buitenland.

Doelstellingen 

Het doel van onze partnerschappen is het creëren van banden en het opzetten van netwerken, het vergemakkelijken van het delen van kennis op lokaal en internationaal niveau, het vergroten van het bewustzijn over handicaps door sport en het bieden van algemene ondersteuning voor ons initiatief. Praktisch gezien zijn onze doelstellingen

  • Verbind de structuren die ons initiatief ondersteunen (lokale overheden, basisorganisaties, burgers, enz.).
  • Uitwisselingen en ontmoetingen bevorderen (niet alleen op lokaal niveau, maar ook op grensoverschrijdend niveau)
  • Activiteiten ontwikkelen om de verschillende partners in staat te stellen informatie en goede praktijken uit te wisselen
  • Organiseer elektronische uitwisselingen, bezoeken en workshops die (direct of indirect) verband houden met voetbal en sociale integratie.